Βέλγιο

Θα βρεις πληροφορίες (και εικόνες) για την τοποθεσία, το μέγεθος, την παραγωγή, τις πρακτικές βιώσιμης γεωργίας που ακολουθούνται και πιο λεπτομερείς τεχνικές και οικονομικές πληροφορίες στο Βέλγιο.

Αγρόκτημα Goffinet

Η φάρμα Goffinet, εκτρέφει με βιολογική μέθοδο, βοοειδή της φυλής Limousin για την παραγωγή κρέατος. Ο Quentin ανέλαβε τη συμβατική εκτροφή το 2004 από τον πατέρα του, και στράφηκε αμέσως στη βιολογική εκτροφή. Με την πάροδο του χρόνου έχει 99% αυτάρκεια ως προς τη ζωοτροφή.