Εναλλακτικές του glyphosate

στις καλλιέργειες με χρήσιμες πληροφορίες

Αγρόκτημα Goffinet

Η φάρμα Goffinet, εκτρέφει με βιολογική μέθοδο, βοοειδή της φυλής Limousin για την παραγωγή κρέατος. Ο Quentin ανέλαβε τη συμβατική εκτροφή το 2004 από τον πατέρα του, και στράφηκε αμέσως στη βιολογική εκτροφή. Με την πάροδο του χρόνου έχει 99% αυτάρκεια ως προς τη ζωοτροφή.