Εναλλακτικές των νεονικοτινοειδών

στα οπωροφόρα δέντρα

Το αγρόκτημα του Ludo

“Υγιής γη, υγιής τροφή, υγιείς άνθρωποι, αυτά με κινητοποιούν. Τα αγροχημικά δεν έχουν κανένα ρόλο αν θέλω να είμαι χαρούμενος από την εργασία μου. Και χωρίς ικανοποίηση από τη δουλειά δεν μπορείς να πάρεις ούτε γλυκούς καρπούς από τη ζωή ούτε υγιή μήλα από τη μηλιά”.