Αυτάρκεια στις ζωοτροφές για ζώα γαλακτοπαραγωγής

Πληροφορίες για το πώς να είσαι πιο αυτάρκης με τις ζωοτροφές

Αγρόκτημα Guilbardière

Ο Zιλ εκτρέφει 35 αγελάδες διαφορετικών φυλών σε 730 στρέμματα, μαζί με 500 στρέμματα λιβαδιού. Η Ανν, πέρα από το να παράγει τροφή η οποία είναι καλή για τον άνθρωπο αλλά και το να μοιράζεται τις γνώσεις της μέσα από επισκέψεις σε αγροκτήματα, παράγει γάλα στη φάρμα της και υποδέχεται πάνω από 1700 επισκέπτες τον χρόνο.